پایش آنلاین مواد سمی

بیومانیتورینگ به معنی استفاده از ارگانیسمهای زنده برای مانیتورینگ وضعیت آب از لحاظ وجود مواد سمی در آب میباشد. با توجه به اینکه در دنیا حدود نیم میلیون ترکیب سمی شناخته شده است امکان طراحی سنسور مشخصی برای تشخیص این مواد سمی وجود ندارد و تنها روش مانیتورینگ مواد سمی بیومانیتورینگ است. ارگانیسمهای مورد استفاده ماهی، دافنیا و آلگا میباشد.

کاربرد بیومانیتورینگ:

بیومانیتورینگ میتواند برای اطلاع از حوادث و اتفاقات زیر استفاده میشود:

۱) نشت مواد نفتی، محصولات صنعتی و شیمیایی از مخازن، لوله ها

۲) زهاب آلوده آفت کشها و سموم مختلف استفاده شده در کشاورزی و مزارع

۳) پاتوژنها (ارگانیسمهایی که باعث بیماری انسان میشوند)

۴) نوروتاکسینها، هپاتاکسینها ناشی از رشد جلبکها و آلگاهای سمی در پیکره های آبی و لوله ها

۵) حملات تروریستی و خرابکارانه

سیستمهای اعلام خطر بیومانیتورینگ میتواند در موارد زیر نصب و در نقاط مختلف دنیا در حال حاضر  استفاده میگردد:

۱)  تاسیسات آب  آشامیدنی شهری و روستایی

۲) رودخانه، مخازن سد و دریاچه

۳)  تصفیه خانه آب و فاضلاب

۴) صنایع غذایی (ورودی آب مورد استفاده و نیز پسآب)

۵) صنایع شیمیایی (ورودی آب مورد استفاده و بخصوص پسآب)

۶) مانیتورینگ زیست محیطی

۷) مصارف تحقیقاتی

تجهیزات در مدلهای مختلف توسط کمپانی BBE طراحی و تولید میشود:

۱)      دستگاه Fish Toximeter

در این دستگاه تعدادی ماهی به ابعاد مشخص (ماهی میتواند ماهیهای محلی باشد) در داخل یک آکواریوم قرار داده میشود. دوربین CCD بطور آنلاین و بدون توقف رفتار و عملکرد این موجود زنده را بررسی میکند. آکواریوم با آبی در حدود ۵ لیتر در ساعت از آب مورد مانیتورینگ تغذیه میگردد. رفتار مورد بررسی عبارتند از سرعت شنا، چرخش ماهی، فاصله ماهیها از همدیگر، ابعاد و محل قرارگیری.

هر کدام از این رفتار بیولوژیکی به عنوان یک ایندکس سمیت در داخل دستگاه معرفی شده است و در صورتیکه هر کدام از موارد فوق الذکر دچار تغییرات ناگهانی بشوند دستگاه با بررسی اندیکسهای دیگر در حالت آماده باش قرار گرفته، در نهایت در صورتیکه متناسب با حساسیت تعیین شده این اندیسکها از حدی مشخص بالاتر بروند اعلام خطر انتشار ماده سمی در داخل آب اعلام میگردد. دستگاه دارای خروجیهای مختلف برای انتقال اطلاعات از قبیل LAN، خروجیهای انالوگ و نیز رله های کنترلی متفاوت برای انتقال اطلاعات بصورت آنلاین به سرور و کلاینتهای مختلف میباشد.

دستگاه Fish Toximeter

۲)     دستگاه DaphTox II

در این دستگاه تعدادی دافنیامگنا در محفظه ای مخصوص قرار داده میشود. رفتار بیولوژیکی این موجودات زنده مانند سرعت شنا، ارتفاع حرکت، میزان جمع شده، تعداد به طور آنلاین توسط دوربین رصد میگردد. سری زمانی این رفتار بیولوژیکی توسط دستگاه ثبت و مورد بررسی قرار میگیرد. در صورتیکه این رفتار دچار تغییرات ناگهانی بگردند سیستم اعلام خطر فعال شده و دستگاه به بررسی مجدد این رفتار و اندیکسهای سمیت می پردازد. آب ورودی به محفظه قبل از ورود توسط سیستمهای التراسونیک میتواند فیلتر گردد.

دمای آب ورودی توسط سیستم کنترل کننده دمای آب، قبل از ورود به محفظه اندازه گیری تنظیم میشود. دستگاه دارای سیستم تغذیه اتوماتیک دافنیا میباشد. این دستگاه نیز دارای خروجیهای موردنیاز برای انتقال اطلاعات و اعلام خطر، نرم افزار برای انجام تنظیمات و ثبت داده ها،  صفحه LCD  برای نمایش ‌تمامی تنظیمات و داده ها وا علام خطرها میباشد.

دستگاه DaphToxII

۳)    دستگاه Algae Toximeter II

در این دستگاه از ریزجلبکی از کلاس جلبکهای سبز به نام کلروللا وولگاریس به عنوان ارگانیسم بیومانیتورینگ استفاده میشود. این دستگاه برای مواردیکه احتمال وجود سموم کشاورزی در داخل آب میرود بسیار مناسب میباشد. البته این گونه جلبک به کار رفته تقریبا به ۷۰ درصد سموم شناخته شده حساسیت دارد. اما سریعترین واکنش را با توجه به ویژگیهای خود به سموم کشاورزی نشان میدهد. تجهیز دارای سیستم تغذیه و تمیز کننده اتوماتیک میباشد. خروجیهای موردنیاز، نرم افزار و نیز صفحه نمایش داده ها طراحی و تامین شده است

bbe-algaetoximeterII-white-4366495d

۴)    دستگاه ToxProtect II

ارگانیسم مورد استفاده در این دستگاه ماهی میباشد. این دستگاه معوملا برای استفاده در آبهای آشامیدنی میباشد. ماهی در چرخه تکامل موجودات زنده، جزو مهره داران و در مقایسه با باکتری، دافنیا و جلبکها به انسان نزدیکترین است. در مقایسه با ارگانیسمهای دیگر که برای بیومانیتورینگ استفاده میشوند نظیر جلبک (فیتوپلانکتون)، دافنیا (زئوپلانکتون)، ماهی از همه به انسان نزدیکتر است و بالتبع سمومی که برای انسان خطرناکتر باشند، برای ماهی نیز خطرناکتر میباشد.

این مهم را باید در اینجا اشاره کرده ارگانیسم باکتری لومنیسنت که مناسب آبهای شور است در مقایسه با ماهی فاصله زیادی با ویژگیهای انسان دارد و مناسب بیومانیتورینگ آب شرب نمیباشد.

بعنوان مثال باکتری شبکه عصبی ندارد و بنابراین به سمومی که اعصاب را تحت الشعاع خود قرار میدهند حساسیت نشان نمیدهد. بنابراین ارگانیسم ماهی هم از نکته نظر بیولوژیکی و هم از نظر نگهداری و قابل دسترس بودن، مناسبترین گزینه برای مانیتورینگ آنلاین مواد سمی در آب شرب است.

در دستگاه تاکس پروتکت II، تعدادی مسیر نوری (۷۸عدد) در دو طرف محفظه اندازه گیری تعبیه شده است. ماهی در حالت عادی این مسیرهای نوری را قطع میکنند. میانگین این قطعی ها در دقیقه نمایانگر وضعیت جسمانی ماهی و در واقع سلامت آب میباشد.

در صورتیکه این تعداد قطعی ها کم و یا زیاد بشود سیستم اعلام خطر  به طور اتوماتیک شروع به کار میکند. در هنگام تایید اعلام خطر تمامی مسیرهای نوری قطع و یا نور آنها کم یا زیاد میگردد. در صورتیکه در آب مواد سمی وجود داشته باشد ماهیها به این تغییرات ، عکس العمل چندانی نشان نمی دهند.

این دستگاه دارای چراغ (سبز، قرمز و زرد) سیستم آژیر، سیستمهای انتقال اطلاعات و … میباشد.

Related image

خلاصه مشخصات فنی سیستمهای اعلام خطر وجود مواد سمی در آب

Fish Toximeter

ToxProtectII

DaphTox II

AlgaeToximeter II

کاربرد

آبهای آشامیدنی، رودخانه ها دریاچه ها و مخازن سد و تصفیه خانه های آب و فاضلاب

آب آشامیدنی

آبهای آشامیدنی، دریاچه ها و مخازن سد، رودخانه، پسآب

آبهای آشامیدنی،رودخانه دریاچه ها و مخازن سد

کاربران عمده

سازمانهای آب و فاضلاب و سازمان محیط  زیست

سازمان آب و فاضلاب

سازمانهای آب و فاضلاب و سازمان محیط  زیست و صنایع

سازمان محیط  زیست و سازمانهای آب و فاضلاب

محدوده اندازه گیری

 ppb – ppm

ppb – ppm

 ppb

ppb

بازه زمانی اندازه گیری

یک دقیقه

یک دقیقه  و ۱۰ دقیقه

یک دقیقه

یک دقیقه

دوره نگهداری

حداقل تا ۶ ماه نیاز به عملیات نگهداری ندارد.

حداقل تا ۶ ماه نیاز به عملیات نگهداری ندارد.

هر دو هفته باید نمونه دافنیا عوض شود

هر هفته باید نمونه الگا عوض شود