آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب

آنالایزرهای آنلاین :

استفاده از آب در صنایع مختلف امری معمولا امری اجتناب ناپذیر است. هر صنعتی متناسب با پروسه تولید خود آب را استفاده کرده و بالتبع این آب درطی این عملیات بهره برداری به مواد مختلف آلوده میشود. نوع و میزان آلودگی آب صنایع در مورد هر صنعت متفاوت است. بعنوان مثال فاضلاب صنایع لبنی که حاوی مقادیر زیادی الاینده های بیولوژیکی است با فاضلاب صنایع فلزی با غلظت بالای الاینده های شیمیایی متفاوت است. بنابراین انتخاب پارامتر مناسب در درجه اول برای پایش وضعیت خروجی پسآب کارخانه الزامی است. در گام بعد باید محدوده اندازه گیری مورد نظر با احتساب وضعیت کلی فرآیندهای صنعت موردنظر تعیین گردد. علاوه بر این موارد در نصب آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب شرایط محیطی محل نصب و امکانات موردنیاز نصب نظیر برق و پوشش شبکه های مختلف انتقال اطلاعات تعیین کننده است. صنایع مختلف در دسته های گوناگون نظیر صنایع نساجی، لبنی، داروسازی، بسته بندی، کاغذ سازی، غذایی، تفریحی،فلزی، اتومبیل سازی و غیره دسته بندی میشوند. امان بطور کلی گروه بندی آلاینده های این صنایع در قالب آلاینده های شیمیایی، بیولوژیکی و خواص فیزیکوشیمیایی میتوان تقسیم بندی نمود.

آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب در مدلها و متدهای مختلف در دنیا وجود دارند. هر متد دارای مزایا و معایب مخصوص بخود میباشد که در موقع طراحیآنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب در نظر گرفته شود. بایستی در اینجا به این نکته مهم اشاره نمود که معمولا هدف از نصب ایستگاه پایش آنلاین (آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب) در درجه اول اطلاع از روند کلی کیفیت آب و فاضلاب میباشد  و لزوما تجهیزات اندازه گیری آنلاین نیاز به نمونه برداری و انجام آزمایشهای دقیق را منتفی نمیکند. اما میتتواند تعداد حضور آزمایشگاه در محل را در زمان موردنیاز تشخیص داد و در صورتیکه وضعیت آلاینده های خروجی تغییر چندانی نکرده باشند نیازی به نمونه برداری بالتبع نخواهد بود. روشهای محتلفی برای نصب این سیستمها علاوه بر متدهای گوناگون انالیز پارامترها وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این روشها به صفحه سیستم پایش لحظه ای مراجعه فرمایید.

آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب معمولا در کشور ما در دو نوع مستغرق و استخراجی وجود دارد. در آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب استغراقی یا  in-situ سنسورهای اندازه گیری کننده همه بصورت مستقیم در داخل آب قرار داده میشود. در مدلهای استخراجی یا extractive نمونه آب پس از پمپ شدن به کابینت حاوی دتکتورهای مختلف مورد آنالیز قرار میگیرد.  هر دو سیستم مزایا و معایبی دارند که بایستی متناسب با وضعیت و شرایط هر پروژه ای انتخاب شود. معمولا آنالایزرهای آنلاین آب مدل استخراجی در صنایع آب آشامیدنی استفاده میشود که دارای ذرات معلق و کدورت کمتری در مقایسه با آنالایزرهای آنلاین فاضلاب میباشند. در کنار این برای آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب نصب شده با سیستمهای مستغرق یا  in-situ بایستی سنسور با جنس بدنه مقاوم و شوینده های اتوماتیک مناسب تعبیه شوند. در صورت نیاز به راهنمایی در رابطه با انتخاب آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب بصورت مستغرق یا استخراجی با شرکت مهندسین بدرآذین بنا تماس حاصل فرمایید. کلی پارامترهای لیست زیر را میتوان به توجه به پیشرفتهای موجود در تکنولوژی اندازه گیری نمود :

Biological Oxygen Demand (BOD) میزان اکسیژن خواهی بیولوژیکی

Chemical Oxygen Demand (COD) میزان اکسیژن خواهی شیمیایی

Total Organic Carbon (TOC) کل کربن آلی

Dissolved Organic Carbon (DOC) کل کربنهای محلول

Nitrate (NO3) نیترات

Nitrite (NO2) نیتریت

Phenol, Glycol, BTEX فنل، گلیکول، بنزن،، تولوئن،

Phosphate (PO4)  (فسفات (اوروفسفاتها

Silica   سیلیکا

Ammonia (NH4)  آمونیوم

Chlorine ( Free , Residual, Total)

Total Suspended Solids (TSS)

Total Dissolved Solids (TDS)

Electrical Conductivity (EC) ضریب هدایت الکتریکی

pH

Oxygen Reduction Potential (ORP) پتانسیل کاهش اکسیژن محلول

Oil in Water (refined Oil, Crude Oil) FOG روغن، چربی و نفت

Chlorophyll (Chl) کلروفیل

Dissolved Oxygen (DO) اکسیژن محلول

 پارامترهای پیچیده دیگر میتوان بصورت آنلاین اندازه گیری نمود عبارتند ازآرسنیک، فنل، کروم ۶، آهن، منگنز، کلرید، سختی، هاردزین،  سیانید، مواد مغذی  و مواد دیگرکه برای ارائه راهکار مناسب با این شرکت تماس حاصلفرمایید.

دانلود مشخصات کلی و اولیه سیستمهای پایش لحظه ای مخصوص پایش پسآب کارخانه ها:

farsi_Online Analyzer_ver1

مشخصات فنی دقیقتر در برگه مربوط به دانلود ها موجود است.