آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب

آنالایزرهای آنلاين :

استفاده از آب در صنايع مختلف امري معمولا امري اجتناب ناپذير است. هر صنعتي متناسب با فرآیند توليد خود آب را استفاده كرده و بالتبع اين آب درطي اين عمليات بهره برداري به مواد مختلف آلوده ميشود. نوع و ميزان آلودگي آب صنايع در مورد هر صنعت متفاوت است. بعنوان مثال فاضلاب صنايع لبني كه حاوي مقادير زيادي آلاينده هاي بيولوژيكي است با فاضلاب صنايع فلزي با غلظت بالاي الاينده هاي شيميايي متفاوت است.

بنابراين انتخاب پارامتر مناسب در درجه اول براي پايش وضعيت خروجي پسآب كارخانه الزامي است. در گام بعد بايد محدوده اندازه گيري مورد نظر با احتساب وضعيت كلي فرآيندهاي صنعت موردنظر تعيين گردد. علاوه بر اين موارد در نصب آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب شرايط محيطي محل نصب و امكانات موردنياز نصب نظير برق و پوشش شبكه هاي مختلف انتقال اطلاعات تعيين كننده است. صنايع مختلف در دسته هاي گوناگون نظير صنايع نساجي، لبني، داروسازي، بسته بندي، كاغذ سازي، غذايي، تفريحي،فلزي، اتومبيل سازي و غيره دسته بندي ميشوند. اما بطور كلي گروه بندي آلاينده هاي اين صنايع در قالب آلاينده هاي شيميايي، بيولوژيكي و خواص فيزيكوشيميايي ميتوان تقسيم بندي نمود.

آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب در مدلها و متدهای مختلف در دنیا وجود دارند. هر متد داراي مزايا و معايب مخصوص بخود ميباشد كه بایستی در موقع طراحي و سفارش آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب در نظر گرفته شود.

بايستي در اينجا به اين نكته مهم اشاره نمود كه هدف از نصب ايستگاه پايش آنلاين (آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب) در درجه اول اطلاع از روند كلي كيفيت آب و فاضلاب ميباشد و لزوما تجهيزات اندازه گيري آنلاين نياز به نمونه برداري و انجام آزمايشهاي دقيق را منتفي نميكند. اما ميتواند تعداد حضور آزمايشگاه در محل را در زمان موردنياز تشخيص داد و در صورتيكه وضعيت آلاينده هاي خروجي تغيير چنداني نكرده باشند نيازي به نمونه برداري بالتبع نخواهد بود.

روشهاي محتلفي براي نصب اين سيستمها علاوه بر متدهاي گوناگون آناليز پارامترها وجود دارد. آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب معمولا در دو نوع مستغرق و استخراجی در دسترس میباشد. در آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب استغراقی سنسورهای اندازه گیری کننده همه بصورت مستقیم در داخل آب قرار داده میشود. در مدلهای استخراجی یا extractive نمونه آب پس از پمپ شدن به کابینت حاوی دتکتورهای مختلف مورد آنالیز قرار میگیرد.

در کنار این برای آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب نصب شده با سیستمهای مستغرق بایستی سنسور با جنس بدنه مقاوم و شوینده های اتوماتیک مناسب تعبیه شوند. در صورت نیاز به راهنمایی در رابطه با انتخاب آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب بصورت مستغرق یا استخراجی با شرکت مهندسین بدرآذین بنا تماس حاصل فرمایید.

لیست زیر تعدادی از پارامترهای مهم که سیستم های پایش لحظه ای آنها قابل ارائه میباشد ارائه شده است.

BOD, COD , TOC, DOC

نیترات، نیتریت، نیتروژن کل

نفت و روغن داخل آب (فنل، گلیکول، بنزن و …)

اورتوفسفات و فسفر کل

Ammonia (NH4)  آمونیوم

Chlorine (Free , Residual, Total)

کدورت، MLSS, TSS

TDS شوری و هدایت الکتریکی و

pH و ORP

Chlorophyll (Chl) ریز جلبکها و کلاسهای مختلف آن

(DO) اکسیژن محلول

فلزات سنگین نظیر آرسنیک، کروم، آهن، مس، منگنز، سیانید.

مشخصات فنی دقیقتر در برگه مربوط به دانلود ها موجود است