اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی مانیتورینگ کشند قرمز و مواد سمی در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

به مناسبت روز ملی خلیج فارس سمینار یکروزه ی روشهای پایش آنلاین جلبکها ،مواد سمی و آلاینده ها در خلیج فارس در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ با مشارکت شرکت مهندسین بدرآذین بنا و حضور آقای پروفسور دکتر دتلف لوسه از کمپانی BBE-Moldaenke آلمان در سالن اجتماعات پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار می گردد.

در ادامه بازدیدی از اولین سامانه پایش آنلاین گونه های مختلف جلبکی و نیز مواد نفتی که توسط شرکت مهندسین بدرآذین بنا  در اسکله بندر شهید حقانی نصب گردیده، انجام خواهد شد.

www.pgoseri.ac.ir