اخبار

شرکت در نمایشگاه بین المللی محیط زیست کل کشور از تاریخ ۲ الی ۵ اسفند ۱۳۹۳

شرکت بدر آذین بنا در نمایشگاه بین المللی محیط زیست کل کشور حضور خواهد داشت. این نمایشگاه در تاریخ ۲ الی ۵ اسفند ۱۳۹۳ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد. از تمامی عزیزان علاقمند دعوت می شود تا از ما در غرفه محیط زیست تهران واقع در سالن ۴۱ دیدن بنمایند. نمایندههای ما با کمال میل به سوالات شما جواب خواهند داد. در این غرفه تمامی نمایشگرها و ابزارهای ما در معرض نمایش قرار خواهند گرفت.