پروژه ها

اندازه گیری کلروفیل -آ و سیانوباکتری در مخزن سدهای تهران

شرکت آب منطقه ای تهران با تامین و تهیه یک دستگاه الگاتورچ مانیتورینگ میزان کل کلروفیل آ و سیانوباکتریها را در مخازن سدهای لتیان، ماملو، کرج و لار را انجام میدهد. این دستگاه در طرح جلوگیری از آلودگی شرب تهران استفاده میگردد. با استفاده از اندازه گیری میزان کل کلروفیل- آ در لایه های مختلف مخزن سد و بهره گیری از داده های دیگر نظیر عمق دیسک سچی و نمونه برداری و آنالیز غلظت مواد مغذی همچون فسفاتها و نیتراتها میتوان شاخ کارلسون و در نهایت میزان تغذیه گرایی مخازن سدهای مزبور را بدست آورد. یکی از نیازهای فنی معرفی شده توسط مجری محترم طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران آقای دکتر اسلامی زاده،  اندازه گیری سریع و در محل میزان کل کلروفیل بدون نیاز به نمونه برداری و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و انجام آزمایشات HPLC بود.

دستگاه آلگاتورچ بر اساس متد اسپکتروفلومتری چند طیفی میتواند بدون نیاز به نمونه برداری،  در محل و بسیار سریع، غلظت کل کلروفیل-آ  را اندازه گیری کند و نیز تشخیص دهد که چه مقداری از این میزان، مربوط به سیانوباکتری میباشد. مطابق استانداردهای WHO اندازه گیری سیانوباکتری در مخازنی که برای آب شرب استفاده میشود بسیار مهم میباشد. سیانوباکتری یا جلبک سبز-آبی گونه ای کلروفیل میباشد که بسیار خطرناک میباشد و در صورت تولید سمهای سیانوتاکسین و ماده ای بنام ژئوزمین نه تنها طعم و بوی آب را عوض میکند بلکه کیفیت و سلامت آب را تهدید میکند. مطابق استاندارد WHO حداکثر غلظت مجاز برای سیانوباکتری ( کلروفیل) در آب آشامیدنی یک میکروگرم بر لیتر میباشد که در صورتیکه غلظت سیانوباکتری از این حد اضافه تر بشود باید تمهیدات مدیریتی ویژه ای اجرا شود.

دستگاه آلگاتورچ علاوه بر اندازه گیری، نمایش و ثبت و ذخیره کلروفیل آ و سیانوباکتری قادر به اندازه گیری کدورت و عمق نیز میباشد و میتواند تا عمق ۱۰۰ متری زیر آب پارامترهای پیش گفته را اندازه گیری نماید. اطلاعات ثبت شده در حافظه داخلی میتواند توسط پورت USB به کامپیوتر تخلیهه شود. شایان ذکر است که این دستگاه دارای GPS داخلی میباشد که محل ایستگاه و نمونه برداری را ثبت میکند. اطلاعات در صورت تمایل میتواند روی نرم افزار گوگل ارث تخلیه شده و مکانیابی شود.دستگاه آلگاتورچ دارای باتری داخلی با قابلیت شارژ میباشد.