شرکت مهندسین بدرآذین بنا متشکل از گروهی از مهندسین و کارشناسان ارشد مهندسی محیط زیست است که از سال 1385 شروع به فعالیت نموده است. ارائه راهکارهای مانیتورینگ محیط زیست در عرصه های مختلف ایده و هدف اصلی تاسیس این گروه مهندسی است. ترکیب کارشناسان با تجربه و جوان در کنار کارشناسان کمپانیهای همکار، گروهی کاملا حرفه ای وکارآمد را در اختیار کارفرمایان این شرکت قرار میدهد. راهکارهای این شرکت از شناخت مساله شروع می شود و تا مرحله تامین و تهیه تجهیزات مورد نیاز، نصب، راه اندازی، آموزش و نگهداری ادامه پیدا میکند. در بیشتر مواقع پروژه های شرکت پس از تحویل های قطعی نیز ادامه پیدا کرده و در کنار کارشناسان به تجزیه و تحلیل اطلاعات برداشت شده و نیز برنامه ریزی در راستای بهینه سازی سیستم های نصب شده و یا بروزرسانی ادامه پیدا میکند.