اخباردسته‌بندی نشده

برگزاری سمینار و کارگاه ابزارهای شرکت Hydrobios در دانشگاه تهران در تاریخ 23 شهریور 1394

شرکت مهندسین بدرآذین بنا مفتخر است یک دوره آموزشی یک روزه در تاریخ 23 شهریور 1394 جهت آشنایی با ابزارهای شرکت Hydrobios در دانشگاه تهران برگزار نماید. شایان ذکر است این کارگاه آموزشی با حضور مهندسین شرکت Hydrobios خواهد بود.