اخبار

برگزاری وبینار تخصصی اندازه گیری کلروفیل ها، سیانوباکتری

بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان و کاربران تجهیزات کمپانی BBE-Moldaenke میرساند وبینار تخصصی در رابطه با متدهای اندازه گیری کلروفیل-آ و گونه بسیار مهم آن بنام جلبک سبز-آبی (سیانوباکتری) و دستگاه آلگاتورچ در تاریخ 26 فوریه 2014 مصادف با 7 اسفند 1392 از ساعت 15:30 تا 16 برگزار خواهد شد. پس از اتمام این وبینار کاربران می توانند سوالات خود را در رابطه با دستگاه آلگاتورچ ارائه و پاسخ آن را از کارشناسان آلمانی کمپانی BBE-Moldaenke دریافت کنند. لطفا برایثبت نام و دریافت لینک آن با این شرکت تماس حاصل فرمایند.