دسته‌بندی نشده

9 شهر در ایالت کالیفرنیا در بدترین وضعیت خشکسالی خود قرار دارند. ورود به چهارمین سال متوالی خشکسالی عواقب سنگینی بر روی بخشهای کشاورزی، سیستمهای آب شهری، محیط زیست و مصرف کنندگان آب در ایالت کالیفرنیا خواهد داشت.

بر اساس اطلاعات بدست آمده از پایش خشکسالی ایالت متحده، طی همکاری مراکز دانشگاهی و سازمانهای دولتی، 5 درجه برای خشکسالی از خشکسالی غیرعادی (D0) تا استثنائی (D4) تعریف شده است. 100% سه شهر در ایالت کالیفرنیا در وضعیت استثنایی (D4) و 100% همه ی 9 شهر مذکور در این ایالت در وضعیت خشکسالی خیلی شدید (D3) قرار دارند.

به گفته ی برد ریپی، هواشناس سازمان کشاورزی ایالت متحده، افزون بر آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی هم از منابع اصلی تامین آب در طول دوران خشکسالی ایالت کالیفرنیا محسوب می شوند. طی بررسی های به عمل آمده از 2012 تا 2014، آبهای زیرزمینی ممکن است بتوانند تا 75 درصد از فقدان آبهای سطحی را جبران نمایند، اما مشکل اینجاست که سیستم پایش آبهای زیرزمینی به اندازه سیستم پایش آبهای سطحی پیشرفته نیست و تخمین درستی از این آبها در منابع زیر زمینی وجود ندارد.

خشکسالی در ایالت کالیفرنیا مسبب از بین رفتن 16564000 هکتار از زمینهای کشاورزی و نیز هدر رفت 800 میلیون دلار از درآمدهای بخش کشاورزی در سال گذشته بوده است. بیش از 17000 شغل نیز در ایالت کالیفرنیا بدلیل خشکسالی از بین رفت.

رفرنس: http://droughtmonitor.unl.edu/