اخبار

بازدید خانم دکتر ابتکار از ایستگاه های پایش آنلاین شهرک صنعتی اصفهان

خانم دکتر ابتکار از تجهیزات پایش آنلاین پسآب ورودی و خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهرک مورچه خورت، شهرک جی و شهرک رازی که توسط شرکت مهندسین بدرآذین بنا نصب شده است بازدید کردند. در این بازدید که در معیت مدیرکل اداره شهرکهای صنعتی استان اصفهان  انجام شد، ایشان به اهمیت نصب سیستمهای پایش آنلاین با کیفیت بالا تاکید نمودند. ایستگاه های نصب شده در شهرکهای صنعتی فوق الذکر که طراحی و ساخت کمپانی GO-sys آلمان هستند مجهز به سنسور ISA برای اندازه گیری COD، TSS، TOC و سنسور pH میباشند که این سنسورها به بلوباکس با مودم اینترنال GSM/GPRS اطلاعات را بصورت آنلاین در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان قرار میدهد.

هر شش سیستم پایش آنلاین نصب شده،کاملا مطابق استانداردهای ارائه شده برای پایش آنلاین خروجی پسآب کارخانه که توسط دفتر پایشهای فراکیر سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده طراحی و اجرا شده اند.

شرکت مهندسین بدرآذین بنا، نماینده انحصاری کمپانی GO-sys آلمان در ایران تمامی خدمات پس از فروش و نیز سرویسهای مرتبط با کالیبراسیون و نگهدارای را به مدت یک سال از دوره راه اندازی اولیه در این قرارداد بر عهده داشته است.

پایش آنلاین

پایش آنلاین

بلوباکس بهمراه آیزا ISAپایش آنلاین