اخبار

برگزاری سمینار رفتارنگاری کیفی مخازن سدها در شرکت آب نیرو

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با در تاریخ ۱۱ ام اردیبهشت ۱۳۹۲ از ساعت ۹ تا ۱۳ سمیناری

در رابطه با رفتارنگاری کیفی مخازن سدها برگزار خواهد نمود. برنامه این سمینار بشرح زیر است:

  • تجهیزات مانیتورینگ کیفیت مخازن سدها (آقای مهندس بابک شرکتی آذین، شرکت بدرآذین بنا)
  • راهکارهای پایش رشد جلبکی و کلروفیلها و مواد سمی (آقای دکتر دتلف لوسه،  کمپانیBBE آلمان)
  • مدلسازی عددی مخازن سدها ( آقای دکتر منتظری، استاد دانشگاه تهران)
  • مدیریت مخازن سدها ( آقای دکتر شیعتی، مهندسین مشاور یکم)
  • مطالعه و گزارش موردی سد سیمره ( آقای مهندس نبوی)

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با این شرکت تماس حاصل فرمایید.