اخبار

تغییر رنگ آب استخر مسابقات شنای المپیک

به گزارش خبرگزاریها مستقر در دهکده المپیک ریو، در افتتاحیه المپیک، گردانندگان المپیک ریو، در رابطه با اهمیت محیط زیست سخنرانی کردند. اما هیچ کس صحبتی درباره استخری که در مرکز بازیهای آبی به نام “ماریالنک” بوده، به میان نیامد. موضوع از این قرار بود که روز سه شنبه آب استخر، در حالیکه ورزشکاران ماده شیرجه ۱۰ متر زنان، در حال آماده شدن برای مسابقه میشدند، رنگ آب سبز تیره شده بود. این درحالی بود که روز قبل (دوشنبه) آب استخر کاملا آبی و زلال بوده است. فعلا کارشناسان کیفیت آب هیچ توضیحی برای این تغییر رنگ ارائه نکردند و تنها در گزارشاتی که ارائه نموده اند به سالم بودن آب و اینکه هیچ مشکلی سلامت ورزشکاران را تهدید نمیکند سخن به میان آوردند. شکل زیر کاملا این تغییر رنگ را نشان میدهد. هرچند که این رنگ سبز تیره مانعی برای گرفتن مدال طلا برای ورزشکاران کشورهای آمریکا و چین نشد.المپیک