شرکت در نمایشگاه WATEX

شرکت بدر آذین بنا در تاریخ ؟؟؟؟؟در نمایشگاه واتکس شرکت خواهد کرد. از تمامی عزیزان علاقمند دعوت می شود تا از ما در غرفه ؟؟؟؟ دیدن بنمایند. نمایندهای ما با کمال میل به سوالات شما جواب خواهند داد. در این غرفه تمامی نمایشگرها و ابزارهای ما در معرض نمایش قرار خواهند گرفت.