اندازه گیری مواد مغذی

مواد مغذی داخل آب، شامل فسفر، نیتروژن، کربن و سیلیکا میباشد. ترکیبات هر کدام از این عناصر در پیکره های آبی بدلایل مختلف وجود دارند. کربن جزو بیومس موجودات زنده میباشد. ترکیبات فسفری معمولا بصورت فسفرهای ارگانیک و معدنی وجود دارند. یکی از ترکیبات مشهور که معمولا بعنوان یکی از دو ماده اصلی مواد مغذی در منابع آب و نیز خروجی پسآب کارخانه ها مطرح است فسفات یا اورتوفسفات ها میباشند. ترکیبات نیتروژنی در قالب نیترات، نیتریت و آمونیا در پیکره های آبی  و خروجی پسآب تصفیه خانه ها وجود دارند. اندازه گیری نیترات و آمونیا در پروسه نیتریفیکاسیون به جای اندازه گیری اکسیژن محلول در حوضچه های هوادهی از دیگر موارد مهم میباشد.

معمولا اندازه گیری مواد مغذی در قالب TN و TP در رودخانه ها و دریاچه های مخازن سدها نیز از اهمیت بالقوه ای برخوردار است. کارشناسان و مهندسین مختلف همیشه اندازه گیری فسفات و نیترات ها را از پارامترهای مهم خود میدانند. اندازه گیری این مواد اطلاعات بسیار زیادی را به کارشناسان و مدیران میدهد. در این برگه تجهیزات و راهکارهای شرکت مهندسین بدرآذین بنا در زمینه اندازه گیری مواد مغذی ارائه میگردد.

اندازه گیری مواد مغذی بصورت آنلاین: اندازه گیری مواد مغذی فسفات (اورتوفسفات)، فسفر کل، نیتروژن کل،  آمونیوم بااستفاده از آنالایزر آنلاین مدل بلومون طراحی و ساخت کمپانی گوسیس آلمان، میسر میشود. این آنالایزرها با استفاده از متد رنگ سنجی برای اندازه گیری پارامترهای فوق الذکر استفاده میکند.

در این روش با اضافه کردن ریجنت (محلول) رنگ نمونه بدلیل وجود پارامتر مورد نظر تغییر می یابد. در ادامه میزان جذب نور در دستگاه فتومتر اندازه گیری میشود. در آنالایزر آنلاین بلومون از ترانسمیتر مدل بلوباکس استفاده شده است. با این تکنولوژی امکان اضافه نمودن سنسورهای دیگر نظیر سنسور COD و غیره نیز براحتی بدون اضافه کردن نمایشگر فراهم میشود.

بلومونهای قابل ارائه کمپانی گوسیس در قالب مدلهای زیر و مطابق استاندارد های روز جهانی قابل ارائه است:

  1. بلومون آمونیوم (برای پایش آنلاین غلظت آمونیوم در آب و فاضلاب)
  2. بلومون اورتوفسفات ( برای پایش آنلاین غلظت اورتوفسفات (فسفات قابل حل) در آب و فاضلاب)
  3. بلومون اورتوفسفات و فسفر کل (برای پایش آنلاین غلظت اورتوفسفات و فسفر کل، این دستگاه با هاضم نمونه برای تبدیل فسفر کل به اورتوفسفات ارائه میشود)
  4. بلومون فسفر کل و نیتروژن کل (برای پایش آنلاین فسفر و نیتروژن کل در آب و فاضلاب)

تمامی این آنالایزرها نیاز به ریجنت یا محلول رنگی دارند. در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با مقدار مواد مصرفی، نحوه تهیه آنها و اطلاعات فنی تکمیلی خواهشمند است با این شرکت تماس حاصل فرمایید.

علاوه بر این این آنالایزرها بصورت ماجولار طراحی شده اند و در صورت نیاز سنسورهای دیگر موردنیاز را میتوان به انها اضافه نمود. در این رابطه نیز شرکت مهندسین بدرآذین بنا اماده ارائه سرویس طراحی و پیشنهادات مختلف فنی میباشد.