دبی سنجی (فلومتر آب و فاضلاب)

شرکت بدرآذین بنا راهکارهای اندازه گیری دبی خود را در قالب خدمات زیر ارائه میکند:

 •   تامین و تهیه دبی سنج، سطح سنج در مدلهای مختلف
 • ارائه خدمات دبی سنجی در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری
 • تحلیل و بررسی داده های دبی اندازه گیری شده  و انجام مدلهای عددی موردنیاز

برای اندازه گیری در هر پروژه ای متناسب با شرایط هیدرولیکی و ویژگیهای موردنیاز کارفرما، شرکت بدرآذین بنا دبی سنج (فلومتر) های مختلف را ارائه میکند. بطور کلی این شرکت قادر به تامین و تهیه و اندازه گیری دبی در جریانهای روباز (کانال) و نیز تحت فشار ( لوله) میباشد.

دبی سنجهای قابل ارائه توسط این شرکت عموما آکوستیک (التراسونیک و راداری) میباشند. این شرکت درزمینه فلومترهای مغنناطیسی فعالیتی ندارد. متدهای مختلف اندازه گیری دبی مطابق لیست زیر وجود دارد:

ترانزیت تایم چند مسیره (Transit Time-Multi Path)

 • با سنسورهای مخصوص کانالهای روباز (مستطیلی، ذوزنقه ای) تا سقف ۸ مسیر بصورت ضربدری
 • با سنسورهای مخصوص لوله های تحت فشار بصورت اینزرشن تا سقف ۸ مسیر بصورت ضربدری

 • با سنسورهای مخصوص لوله های تحت فشار بزرگ سدهای برقآبی بدون نیاز به سوراخ کردن لوله (کلمپ-آن) تا سقف ۸ مسیر بصورت ضربدری
 • با فلنج اماده شده از قبل بهمراه سنسورهای اینزرشن
 • داپلری
 • پالس داپلری (با قابلیت اندازه گیری پروفایل سرعت جریان در لایه های مختلف)
  • بهمراه سنسور اندازه گیری سرعت یک طرفه و اندازه گیری پروفایل سرعت در ۱۸ لایه

  بهمراه سنسور اندازه گیری سرعت دو طرفه و اندازه گیری پروفایل سرعت در ۱۸ لایه

 • راداری
 • دبی-اشل، سر ریز
 • پارشال فلوم

سطح سنجهای قابل ارائه توسط این شرکت در قالب مدلهای زیر میباشند:

 • سطح سنج التراسونیک در محدوده های اندازه گیری مختلف تا ۸ متر
 • سطح سنج هیدرواستاتیکی (فشاری) در محدوده های اندازه گیری مختلف ( تا ۱۰۰ متر)
 • سطح سنج راداری

کارشناسان و گروه مجرب این شرکت قادر به تامین و تهیه، نصب و راه اندازی و انجام سرویسهای نگهداری دبی سنجی در کاربریهای زیر میباشندک

 1. شبکه های جمع آوری فاضلاب
 2. شبکه های آبیاری و زهکشی
 3. شبکه های آبرسانی
 4. تصفیه خانه  آب و فاضلاب
 5. رودخانه

خواهشمند است قبل از تماس با این شرکت نسبت به تهیه ابعاد و اندازه محل موردنظر برای اندازه گیری، دقت مورد نیاز و نیز کلیات اهداف موردنظر برای اندازه گیری دبی در پروژه  خود اقدام نمایید. درصورت امکان وجود برخی تصاویر از محل پروژه میتواند بسیار در خدمت رسانی سریع مثمر ثمر باشد.

بروشور فلومترهای مختلف قابل ارائه توسط این شرکت را از بخش دانلود این وبسایت دانلود بفرمایید.