آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب

آنالایزرهای آنلاین :

استفاده از آب در صنایع مختلف امری معمولا امری اجتناب ناپذیر است. هر صنعتی متناسب با فرآیند تولید خود آب را استفاده کرده و بالتبع این آب درطی این عملیات بهره برداری به مواد مختلف آلوده میشود. نوع و میزان آلودگی آب صنایع در مورد هر صنعت متفاوت است. بعنوان مثال فاضلاب صنایع لبنی که حاوی مقادیر زیادی آلاینده های بیولوژیکی است با فاضلاب صنایع فلزی با غلظت بالای الاینده های شیمیایی متفاوت است.

بنابراین انتخاب پارامتر مناسب در درجه اول برای پایش وضعیت خروجی پسآب کارخانه الزامی است. در گام بعد باید محدوده اندازه گیری مورد نظر با احتساب وضعیت کلی فرآیندهای صنعت موردنظر تعیین گردد. علاوه بر این موارد در نصب آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب شرایط محیطی محل نصب و امکانات موردنیاز نصب نظیر برق و پوشش شبکه های مختلف انتقال اطلاعات تعیین کننده است. صنایع مختلف در دسته های گوناگون نظیر صنایع نساجی، لبنی، داروسازی، بسته بندی، کاغذ سازی، غذایی، تفریحی،فلزی، اتومبیل سازی و غیره دسته بندی میشوند. اما بطور کلی گروه بندی آلاینده های این صنایع در قالب آلاینده های شیمیایی، بیولوژیکی و خواص فیزیکوشیمیایی میتوان تقسیم بندی نمود.

آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب در مدلها و متدهای مختلف در دنیا وجود دارند. هر متد دارای مزایا و معایب مخصوص بخود میباشد که بایستی در موقع طراحی و سفارش آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب در نظر گرفته شود.

بایستی در اینجا به این نکته مهم اشاره نمود که هدف از نصب ایستگاه پایش آنلاین (آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب) در درجه اول اطلاع از روند کلی کیفیت آب و فاضلاب میباشد و لزوما تجهیزات اندازه گیری آنلاین نیاز به نمونه برداری و انجام آزمایشهای دقیق را منتفی نمیکند. اما میتواند تعداد حضور آزمایشگاه در محل را در زمان موردنیاز تشخیص داد و در صورتیکه وضعیت آلاینده های خروجی تغییر چندانی نکرده باشند نیازی به نمونه برداری بالتبع نخواهد بود.

روشهای محتلفی برای نصب این سیستمها علاوه بر متدهای گوناگون آنالیز پارامترها وجود دارد. آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب معمولا در دو نوع مستغرق و استخراجی در دسترس میباشد. در آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب استغراقی سنسورهای اندازه گیری کننده همه بصورت مستقیم در داخل آب قرار داده میشود. در مدلهای استخراجی یا extractive نمونه آب پس از پمپ شدن به کابینت حاوی دتکتورهای مختلف مورد آنالیز قرار میگیرد.

در کنار این برای آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب نصب شده با سیستمهای مستغرق بایستی سنسور با جنس بدنه مقاوم و شوینده های اتوماتیک مناسب تعبیه شوند. در صورت نیاز به راهنمایی در رابطه با انتخاب آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب بصورت مستغرق یا استخراجی با شرکت مهندسین بدرآذین بنا تماس حاصل فرمایید.

لیست زیر تعدادی از پارامترهای مهم که سیستم های پایش لحظه ای آنها قابل ارائه میباشد ارائه شده است.

BOD, COD , TOC, DOC

نیترات، نیتریت، نیتروژن کل

نفت و روغن داخل آب (فنل، گلیکول، بنزن و …)

اورتوفسفات و فسفر کل

Ammonia (NH4)  آمونیوم

Chlorine (Free , Residual, Total)

کدورت، MLSS, TSS

TDS شوری و هدایت الکتریکی و

pH و ORP

Chlorophyll (Chl) ریز جلبکها و کلاسهای مختلف آن

(DO) اکسیژن محلول

فلزات سنگین نظیر آرسنیک، کروم، آهن، مس، منگنز، سیانید.

مشخصات فنی دقیقتر در برگه مربوط به دانلود ها موجود است