پروژه ها

بیومانیتورینگ آنلاین مواد سمی سد لتیان در تهران

همکاری این شرکت با طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران در آب منطقه ای استان تهران، به سالهای دور برمیگردد و در طی این سالها این شرکت تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین و دقیقترین تجهیزات پایش کیفیت آب و نیز سرویس خدمات پس از فروش، را بکار برده است.

سد لتیان یکی از سدهای مهم تامین آب شرب تهران است که مجهز به تجهیزات پایش آنلاین کیفیت آب شامل بیومانیتورینگ مواد سمی (تاکس پروتکت ۶۴ با استفاده از ارگانیسم ماهی) در کنار آنالایزر آنلاین جلبک، آنالایزر آنلاین پارامترهای کیفی آب شامل نیترات و بار مواد آلی (BOD, COD, TOC) در کنار نمونه بردار اتوماتیک . لینک زیر ویدئویی کوتاه از مراسم افتتاح این ایستگاه در شبکه خبر استان تهران را نمایش میدهد.