پروژه ها

تجهیزات پایش آنلاین کیفیت فاضلاب در تصفیه خانه های فاضلاب تهران

تهران دارای تصفیه خانه های فاضلاب در نقاط مختلف شهر میباشد. هدف از احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهری عمدتا، حذف آلاینده های آلی، مـواد معلـق و آلاینـده های میکروبی بوده است. امروزه با توجه به مشخص شدن اثرات ترکیبـات نیتروژنـه وفسـفر در محـیط هـای آبـی (یوتریفیکاسیون ویا آلودگی آبهای زیر زمینی به نیترات)، محدودیت هایی در غلظت این ترکیبات در پساب های ورودی به محیط و آبهـای پذیرنـده توسط سازمان محیط زیست ایران نیز اعمـال گردیده است.

به منظور کنترل دقیق فرآیند تصفیه و کیفیت پسآب خروجی تصفیه خانه در قسمت های مختلف تصفیه خانه های شهربزرگ تهران،آنالایزرهای آنلاین پایش پارامترهای مختلف کیفیت نظیر COD، BOD، NO3، TSS، کدورت، pH و … مورد بهره برداری قرار گرفته است.

یکی از دستاوردهای نصب این سیستمهای پایش آنلاین، علاوه بر استفاده در کنترل فرآیند تصفیه، امکان پایش لحظه ای کیفیت پسآب خروجی تصفیه خانه را به بهره بردار و یا واحد های نظارتی داده و تصفیه خانه را در برابر شوک های احتمالی ناشی از ورود مواد صنعتی ایمن می سازد.

در این پروژه سیستم بلوباکس بهمراه سنسور اسپکترومتر مدل آیزا در کنار سنسورهای فیزیکوشیمیایی دیگر نظیر سنسور pH و دما، کدورت و TSS، طراحی و ساخت کمپانی گوسیس آلمان توسط شرکت مهندسین بدرآذین بنا نصب و راه اندازی شده است.