پروژه ها

دبی سنجی در شبکه آبیاری کشت و صنعت سلمان فارسی

این پروژه در سال ۱۳۹۵ به شرکت مهندسین بدرآذین بنا ابلاغ شد. به منظور مدیریت بهینه آب و کاهش مصرف که در زمره اولویتهای مدیران کشت و صنعت سلمان فارسی بود، خرید این دبی سنج در دستور کار قرار گرفت. کانال آبیاری ذوزنفه ای شکل بتنی که آب را کانال اصلی آبیاری آب را کارخانه تولید نیشکر (صنعت) انتقال میدهد. در برهه مورد اشاره، در این کشت و صنعت پروژه ای برای چرخش دوباره آب در سیستمهای خنک کننده بکار رفته بود و انتظار میرفت که با توجه به اجرای موفق این پروژه مصرف آب بصورت محسوسی کاهش پیدا بکند. از سوی دیگر اختلافات این صنعت با سازمان آب و برق خوزستان و تصمیم برای اندازه گیری دبی بصورت مستقل و کنترل به روز میزان مصرف آب از اهداف این پروژه بود.

با توجه به ابعاد کانال متد اندازه گیری ترانزیت تایم برای این پروژه انتخاب شد. فلومتر مدل کانالیس طراحی و ساخت کمپانی هیدرو-ویژن آلمان با تایید کشت و صنعت سلمان فارسی و مشاورین محترم، تامین و در محل نصب شد.

نصب فلومتر ترانزیت تایم خود دارای مصایب بسیاری است که از آن جمله محدودیتهای موجود در کانال بهره برداری صنعت در رابطه با قطعی آب بود. به منظور نصب سنسورهای ترانزیت تایم در دیواره کانال بتنی نیاز بود که به مدت یک روز کانال آب در محدوده نصب فلومتر بدون آب باشد که این مشکل با خاکریزی در دو طرف محل نصب و پمپاژ اب موجود در کانال به بیرون میسر شد. تمامی کابلها در داخل لوله های مناسب به منظور محافظت هر چه بیشتر نصب شدند. سنسورهای ترانزیت تایم کانالیس به شکل کروی میباشند که در دیواره های کانال روبروی همدیگر در دو تراز مختلف باید نصب میشدند. انجام عملیات درلینگ و نصب خود نیاز به تجربه و بکارگیری متریال مناسب میباشد.

متد دبی سنجی التراسونیک ترانزیت تایم یا فراصوتی زمان-گذر یکی از دقیقترین روشهای دبی سنجی مناسب کانالهای بزرگ میباشد که پروفایل سرعت علاوه بر تغییر عمده در ارتفاع، در عرض کانال هم دستخوش تغییر میتواند باشد.

ترانسمیتر مدل کانالیس در بیرون کانال نصب شد که با توجه به داشتن قابلیت اتصال به وای-فای این ترانسمیتر کاربری و انجام تنظیمات آن بدون برقراری ارتباط با سیم یا کامپیوتر از طریق موبایل هم مقدور بود که سهولت کاربری آن را دو چندان میکرد. انجام تنظیمات با در دست داشتن رمز عبور و نام کاربری که برای کاربران مختلف در سطوح مختلف تنظیم شده بود انجام میشود. در ادامه برای کنترل داده ها در مقاطع زمانی مختلف از دستگاه Qliner که یک نوع دبی سنج داپلری که بصورت وارونه روی یک شناور نصب شده کنترل گردید که هرچند که مطابق استانداردها دقت و اندازه گیری فلومتر ترانزیت تایم بایستی با مولینه کنترل گردد.

در ادامه برای کالیبراسیون دستگاه از مولینه زنی استفاده شد. داده های دبی سنجی در ترازهای مختلف بهره برداری اندازه گیری شده و فلومتر بر اساس این اندازه گیریها کالیبره گردید. اطلاعات اندازه گیری شده با استفاده از خروجی انالوگ ترانسمیتر به مودم ساخت ایران که توسط کارفرما تامین شده بود به مراکز فرماندهی انتقال داده میشود.

مهمترین مشکل در بهره برداری این سیستم گل آلود بودن آب در کانال بود که نیاز به شستشوی چشمی سنسورها را در برخی مواقع سیلابی غیرقابل اغماز میکرد.