پروژه ها

دبی سنج ورودی تصفیه خانه آب سنگر

این تصفیه خانه وظیفه فراهم کردن آب آشامیدنی شهرها و روستاهای مناطق مرکزی و بخشی از مناطق شرق و غرب گیلان را به عهده دارد .بهره برداری از مرحله ی نخست تصفیه خانه از بهمن سال ۱۳۷۸ آغاز شده و هم اکنون تصفیه خانه با بیش ترین ظرفیت در مدار بهره برداری می باشد و آب بخش مهمی از مناطق مورد نظر از این تصفیه خانه فراهم می شود . تأسیسات آبگیری و آشغال گیری آب خام مورد نیاز تصفیه خانه از سفید رود و شیر بیجار فراهم و با کانال گیله رود به محل برداشت آب خام برده می شود . در محل تصفیه خانه دریچه ای بر روی کانال گیله رود پیش بینی گردیده که از طریق آن آب خام مورد نیاز از کانال برداشت و به طرف تصفیه خانه هدایت می شود . برای گرفتن آشغال هایی که می توانند باعث به وجود آمدن مشکلاتی در تلمبه ها گردند ، یک دستگاه آشغال گیر دهانه بزرگ  برای جلوگیری از ورود آشغال های درشت و دو دستگاه آشغالگیر خودکار دهانه کوچک در ابتدای کانال ورود آب خام به تلمبه خانه نصب شده است . این پروژه دبی سنج توسط شرکت آتیه گیلاب صنعت به شرکت مهندسین بدرآذین بنا سفارش داده شد که در طی این پروژه دو دستگاه دبی سنج راداری طراحی و ساخت کمپانی هیدرو-ویژن در محل  کانال بیجار و دیگری در کانال گله رود، نصب و راه اندازی گردید.  یکی از چالشهای این پروژه طراحی و اجرای بازوی نصب سنسورها  بر روی کانال گله رود بود که برای اولین بار چنین بازوی (کنسول)  فلزی با قابلیت تردد به منظور بهره برداری و نگهداری سنسورها روی کانال بزرگ ورودی تصفیه خانه آب گیلان در ایران نصب و راه اندازی گردید.