رفتارنگاری کیفی مخازن سدها

  • برگزاری سمینار رفتارنگاری کیفی مخازن سدها در شرکت آب نیرو

    شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با در تاریخ 11 ام اردیبهشت 1392 از ساعت 9 تا 13 سمیناری در رابطه با رفتارنگاری کیفی مخازن سدها برگزار خواهد نمود. برنامه این سمینار بشرح زیر است: تجهیزات مانیتورینگ کیفیت مخازن سدها (آقای مهندس بابک شرکتی آذین، شرکت بدرآذین بنا) راهکارهای پایش رشد جلبکی و کلروفیلها و مواد سمی (آقای دکتر دتلف لوسه،  کمپانیBBE آلمان) مدلسازی عددی مخازن سدها ( آقای دکتر منتظری، استاد دانشگاه تهران) مدیریت مخازن سدها ( آقای دکتر شیعتی، مهندسین مشاور یکم) مطالعه و گزارش موردی سد سیمره ( آقای مهندس نبوی) برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با این شرکت تماس حاصل فرمایید.

    ادامه خبر